Remember Me
Join
signbit
bit
Viewing News for Dinamo Garage

 Mar 05 2006

Za korisnike sa GP-a

Posted by JAN235.
ZA KORISNIKE SA GP-a
Za instalaciju vam je potreban IMG tool kojeg možete naći ovdje .Unzipirajte "Dinamo" zip i nakon toga otvorite IMG tool 2.0 odite u C:Program Files/Rockstar Games/GTA San Andreas/models te otvorite "GTA3.img" s IMG TOOlom.I nađite oldgarage_sfse i zamjenite s mojim nakon što unzipirate moj ZIP folder.
bit
brick bit bit bit
bit bit bit bit